Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

JGK på Facebook

JGK på Twitter

JGK på Youtube

Nyheter på Jönköpings GK

Nu i början av februari har kylan och snön lagt sig över banan vilken förhoppningsvis ger en bra invintring innan säsongen drar igång i vår. Men tiden går fort och mycket planering pågår inför kommande säsong. Ola Svensson ordförande i klubben berättar lite vad som är på gång.

- Vi har just nu fokus på banan, vår viktigaste tillgång, och att erbjuda våra medlemmar ett brett utbud av golfmöjligheter, säger Ola. Vi planerar att göra en omfattande ombyggnad vid teeområdet vid hål 6 för att öka säkerheten. Ett antal träd har avverkats vilket medför att nya stolpar och ett nytt skyddsnät måste sättas upp. Tee kommer att få en delvis ändrad riktning. Vid hål 16 behöver stödmurarna byggas om/förstärkas för att förhindra ras i slänterna.
Han berättar vidare att standardhöjningar kommer att göras, bland annat genom ombyggnad av ett antal bunkrar (omgrävning och/eller påfyllning av sand), ombyggnad av några tees samt åtgärder för att komma till rätta med några fuktområden. På flera områden gjordes under förra året insatser för att öppna upp kringområden genom att röja sly och glesa ut vegetation, något som kommer att fortsätta under året. Dessutom planeras en omfattande renovering av kiosken vid 10:an. Vi kommer också att öka personalstyrkan ute på banan något under säsongen.

Flexibla medlemsformer

- Vi fick ju problem med svampangrepp på några av våra greener under hösten. De åtgärder som gjordes under senhösten omfattade stödsådd tillsammans med hålpipning och brytning. Vi kommer att köpa in utrustning för att regelbundet kunna stödså alla greener, detta för att föryngra fröbanken. Dessutom kommer vi att dressa med vulkansand vilket binder näringen i jorden på ett betydligt bättre sätt.
För att ge alla medlemmar bästa förutsättningar för sitt golfspel satsar klubben på att kunna erbjuda ett brett och varierat utbud av golfmöjligheter.
-  Vi erbjuder t ex en ny medlemsform, familjemedlemskap. Dessutom kommer vi att fortsätta vårt samarbete med A6 kring "Gilla golf extra". Till denna säsong har vi även adderat ett samarbete med Sand som ger möjligheter till spel på båda banorna till ett bra pris. Vidare kommer vi under våren att diskutera hur vi kan fördjupa detta samarbete.
Vi hade ett bra uppsving i kategorigolfen samt AW-golfen under förra året, något som vi hoppas fortsätter även detta år. Just nu pågår planeringen av detta samt planering av tävlingskalendern för fullt.
Vår ambition är att Jönköpings golfklubb ska vara det bästa alternativet för golfare i Jönköpingsområde, avslutar Ola Svensson.

Text: Bengt Rydell

Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Integritetspolicy

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf