Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

O/V sektionens vårmöte hölls i klubbhuset tisdag 13 mars. Det samlades 45 medlemmar till mötet. Pär Malmvall öppnade med att hälsa medlemmarna liksom Ola Svensson & Thomas Holm välkomna.

Ola inledde med att informerade om det goda resultatet som uppnåtts efter bolagiseringen och ”magrat” organisationen. Han rapporterade även om styrelsens syn på medlemsstatusen, kommittéerna samt både långsiktiga och kortsiktiga projekt som planeras.

Thomas tog sedan över efter Ola. Han beskrev det nya upplägget med shopen i egen regi igen, som erbjuder förmånliga medlemspriser. Vidare att GIT-systemets statistik visat att det spelades 23 000 ronder på banan under förra året. Det ger ett bra underlag till vår beläggning samt ”mixen” av egna medlemmar och gäster. Thomas tog också upp klubbens initiativ till en lagtävling sk. Gentlemannagolf mellan Golfköpingsklubbar. Laget består av 10 spelare: 4 ur H60, 4 ur H70 och 2 ur H80.  Tävlingen spelas i år med en våromgång på JGK och en höstomgång på A6. Samtliga Golfköpingsklubbar är inbjudna att delta.  

Därefter var det dags för Peter Eckerbom att berätta om sin tillsammans med hustruns resa till Nya Zeeland i höstas. Peter hade gott om bilder att prata till. För de som vill se mer finns ”Eckerboms resor” på webben.

Sedan följde paus med öl och macka från restaurangen.

Klubbens ordförande

Peter Eckerbom

SO & Uno på vårmötet 2018   Vårmötet 2018  Vårmötet 2018

Pär Malmvall valdes till ordförande och Lennart Gabrielson till sekreterare för det fortsatta mötet. Jan Kärnhall och Christer Arrhov utsågs att justera protokollet. Mötet ansågs behörigt utlyst och föredragningslistan godkändes utan ändringar.

Kassören redovisade sektionens ekonomi. Kassabehållningen är som planerat, vilket möjliggör att vi kan fortsätta att subventionera våra gemensamma aktiviteter. Startavgiften när vi har gemensam lunch är sänkt i övrigt oförändrat.

Klubbmästaren informerade om våra resor till St Arild i vår och sedan Omberg, dit vi samåker i egna bilar i höst. Anmälningslista till vårresan fanns tillgänglig på mötet, vilket gjorde att flera anmält sig redan. Anmälningslistan och inbjudan anslås sedan på O/V tavlan.

Tävlingskommittén (TK) presenterade utfallet av vinteraktiviteterna : curling, bangolf, bowling och boule, som alla pågår under halvåret oktober-mars när vi inte golfar. Dessutom redovisades de 3 studiobesöken – nytt för i år - till KABE, polishuset och Kinnarps Arena.

TK fortsatte sedan med tävlingsprogrammet, som vanligt ett omfattande program med över 50 tävlingstillfällen. Efter omslopningen av banan har klassgränsen höjts till 16,0 för A-klassen. Det sociala golfandet är förhoppningsvis också tillgodosett med den mix av tävlingar som finns med gemensam samling efteråt. Nytt för i år är att vi delat in ligan i 3 etapper: vår apr-maj, sommar jun-jul och höst aug-sep där det utses en vinnare i vardera klassen. Damerna har meddelat att vi inte får någon inbjudan till mixtävling i år på grund av för dålig uppslutning de senaste två åren. O/V har även lovat klubben att ställa upp med 8 golfvärdpar 4 helger (lör-sön) under maj-aug.

Göran Windell som ingår i den nybildade bankommittén informerade om upplägget som han gjort tillsammans med Marcus Rehnström inför årets säsongsjobb. Göran påpekade att vi behöver succession och gärna påfyllning till arbetsgruppen. Han nämnde även att Bengt Rydell ska hjälpa till som resurs för klubbens hemsida.

PO Persson gick igenom resultat och svar på regelfrågorna som delats ut i början på mötet. Roland Gustafsson var bäst och vann priset, ett 3-pack bollar.

Inga övriga frågor noterades.

Mötet avslutades med att ordföranden tackade medlemmarna för deltagandet.

Mötespresentationen   Regeltävlingen    Bilder   Protokoll

Ledningsgruppen 2018-03-15, uppdaterat med protokoll 2018-04-09

Sekreteraren vid vårmötet 2018

Kassören vid vårmötet 2018

Klubbmästaren vid vårmötet 2018

Göran Windell

 

Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Integritetspolicy

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf