Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

O/V sektionens vårmöte hölls i klubbhuset tisdag 21 mars. Det samlades över 50 medlemmar till mötet. Pär Malmvall öppnade med att hälsa medlemmarna, Ingrid & Thomas samt Cajsa & Terry välkomna. Därefter följde en tyst stund för mångårige medlemmen Gunnar Svensson som gått bort i slutet av förra året.

Ingrid Rehncrona informerade om problemet med att få fram ett definitivt resultat för 2016, vilket medför att klubben tvingas ha ett extra inkallat möte i vår när klubbens resultat blivit fastställt. Thomas Holm rapporterade om rutinerna för bokning och golfbil som justerats till förmån för klubbens medlemmar. På intäktsidan har sponsorvolymen höjts liksom greenfeeavgiften.

Cajsa Persson och Terry Burgoyne höll sedan sin föredragning om Cajsas tävlingsupplägg. Hon beskrev ”resan” under förra året fram till att hon klarat ”kortet” och hur hon planerat årets säsong. Terry kompletterade med att betona det som krävs ”utanför svingen” på den här nivån. Cajsa och Terry avtackades med en vårblomma.


 

    
I pausen som sedan följde serverades det som vanligt öl och macka från restaurangen.

Pär Malmvall valdes till ordförande och Lennart Gabrielson till sekreterare för det fortsatta mötet. L-G Åkerberg och Bo Mattsson utsågs att justera protokollet. Mötet ansågs behörigt utlyst och föredragningslistan godkändes utan ändringar.

Kassören visade sektionens ekonomi med utfallet för 2016. Kassabehållningen är som planerat, vilket möjliggör att vi kan fortsätta att subventionera våra resor, utflykter och gemensamma luncher. Startavgiften vid våra tävlingar är oförändrad.

Klubbmästaren informerade om våra resor till St Arild i vår och sedan Öijared utanför Alingsås i höst. Anmälningslista till vårresan fanns tillgänglig på mötet, vilket gjorde att flera anmält sig redan. Anmälningslistan och inbjudan anslogs sedan på O/V tavlan efter mötet. 

Tävlingskommittén (TK) presenterade utfallet av vinteraktiviteterna – curling, bangolf, bowling, boule - med statistik över närvaro och resultat. Aktiviteterna fortsätter mars månad ut varefter golfprogrammet tar vid.

TK fortsatte sedan med tävlingsprogrammet, som vanligt ett omfattande program med ca 40 tillfällen förutom seriespel, DM och KM. I poängligan har klassgränsen sänkts till 15,0 för A-klassen och ändrats så att man spelar i samma klass under hela säsongen. Det sociala golfandet är förhoppningsvis också tillgodosett med den mix av tävlingar som finns med gemensam samling efteråt. Nytt för i år är att TK även lottar våra tävlingar. JGK har tackat ja till att arrangera SM för H40 7-9 juli, vilket brukar resultera i att åtskilliga O/V medlemmar behövs som funktionärer.

Göran Windell som ansvarig för arbetsgruppen informerade om upplägget som han gjort tillsammans med Marcus Rehnström inför årets säsongsjobb. Göran och Marcus hoppades på en fortsatt god uppslutning av sektionens medlemmar.

PO Persson informerade kort om den stora regelrevisionen som nu finns ute på remiss och planerad för 2018. Sedan hade han en pedagogisk presentation med som vanligt intressanta regelfall med facit till.

Inga övriga frågor noterades.

Mötet avslutades med att ordföranden tackade medlemmarna för deltagandet.

Mötespresentationen   Regelpresentationen    Bilder   Protokoll

2017-04-28   uppdaterat med protokoll
Ledningsgruppen


 

Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf